Công ty dược phẩm Mê Linh

Địa chỉ: thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 043 3767402

Website: www.meliphar.vn