Công ty TNHH Nam Dược

Địa chỉ: Lô M13 (C4-9) - Khu công nghiệp Hòa Xá - TP.Nam Định

Tel: 03503.671.671 - Fax: 03503.671.932