Nguyễn Huỳnh Ái Mi

Nguyễn Huỳnh Ái Mi: "Cám ơn An Bảo rất nhiều, mình dùng AB đến giờ được 3 tuýt rùi. thoa rất mát, mùi rất dễ chịu, tuy dùng tới tuýt thứ 2 mới hiệu quả nhưng rất an toàn cám ơn AB đã mang lại tự tin cho mình"