Rutin Vit C

1. THÀNH PHẦN

Rutin 100mg

Vitamin C 80mg

Vitamin PP 15mg

Vitamin B2 3ng

Cao khô Cà gai leo 50mg

Cao khô Artiso 50mg

2. CÔNG DỤNG

Giúp tăng tính đàn hồi và làm bền vững thành mạch máu, giúp giảm nguy cơ xuất huyết mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ như tắc mạch, vỡ mạch, giòn mạch dẫn đến xuất huyết dưới da, hỗ trợ giảm nhiệt miệng, chảy máu chân răng, trị.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em bị nhiệt miệng, trĩ, người bị xuất huyết dưới da, người bị chảy máu chân răng do thiếu vitamin C.

4. CÁCH DÙNG

Ngày 2 lần, người lớn mỗi lần 1-2 viên, trẻ em mỗi lần 1 viên